Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Cũ Mới.

Cũ cũ mới mới.
Chỉ là hư vô.
Chỉ có tâm hồn.
Mãi là Vĩnh cữu.
--- Thiện Phi ---

Funny