Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Ngóng Chờ


   Tóc mây muội xoã ngang vai. 
Mắt Thơ muội để cho ai ngóng chờ. 
   Ngang nhiên con kiến nó bò. 
Bò qua bò lại mắt thơ liếc Hoài. 
   Liếc xem kiến nó đi mô. 
Có lên mái tóc có vào trong tai. 
   Muội ơi chớ đứng dựa Hoài. 
Cho con kiến thấy muội Xài môi son. 
  Môi son ngon ngọt kiến mừng. 
Đi qua đi lại kiến rình kiến tha. 
  Thơ ta ý muội gợi cho. 
Kiến con muội cũng nói cho ta làm. 
  Làm Thơ con kiến tìm son. 
Để cho muội biết muội son kiến tìm. 
  Chim sa Cá lặn kiến tìm.
Cuộc đời thử thách muội Hiền sẽ qua.

---Thiện Phi---


Bonus.....

Nổi bật giữa đá rêu phong. 
Một nàng tiên Cá mắt Trong môi Hồng. 
Rêu phong đá vẫn vững lòng. 
Nàng duyên nàng dáng, ngang tàng rêu phong.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Kết nghĩa.

Chốn Trần gian biết ai là tri kỷ.
Thấu lòng người thấu cả lòng ta.
Huynh muội tương Phùng nơi chân núi.
Trước cảnh chùa hoang kết nghĩa tình.
Huynh muội ta nghìn trùng xa cách.
Giờ phút này mới biết đồng Hương.
Tấm lòng huynh bao dung Quảng đại.
Nguyện kiếp này tri kỷ cùng huynh.

--Thiên Mây--

Funny