Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Những bông hoa xinh!

Các bạn click vào để xem ảnh lớn!!! 
 Một màn hoa Lộc Vừng. Gốc đỏ!

 Lối đi trải thảm đỏ.
 cả sân vườn

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Duyên.

Duyên đến huynh đi muội chớ buồn. 
Ta vẫn làm Thơ cho muội đọc. 
Thơ huynh Thơ muội Thơ huynh muội. 
Thiện Phi Lại có ở mây trời.

Funny