Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Chờ.

Hôm nay vẫn tựa hôm nao.
Nhớ ai ai nhớ xôn xao trong lòng.
Trời xe gió lạnh mưa giăng.
Lòng ai thắt lại giăng giăng Nỗi niềm.

Người ơi sao vội ra về.
Để ta ở lại nhớ nhung đêm ngày.
Đã hẹn nhau gặp ở đây.
Người buông người lỡ đôi đường song song.

Funny