Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Niết bàn ở đâu???

Cuộc đời là mênh mang. 
Chia sẻ là hữu hạn. 
Đón nhận thì muôn vàn. 
Thị Phi như đại ngàn. 
Thành Tâm tỏa nắng vàng
Ấm áp cả thế gian. 
Đó là cõi niết bàn.

--- Thiện Phi ---

Nửa Tâm hồn.

Nửa Tâm hồn còn lại. 
Tôi để gió cuốn đi. 
Tôi để Nắng chan Hoà. 
Cho cuộc đời tươi mới. 

Chỉ còn nửa Tâm hồn. 
Cho em nhỏ thơ ngây. 
Cho cô bé má Hồng. 
Cho cụ già tóc trắng. 

Chỉ có nửa Tâm hồn. 
Đi đêm còn dò dẫm. 
Đi ngày phải Trầm ngâm. 
Đường nào hỏi đường nào?

Mất một nửa Tâm hồn. 
Phải chăng do số phận.
Phải chăng kiếp luân hồi. 
Phải chăng đời vay trả?

Tìm lại nửa Tâm hồn. 
Tìm lại nửa Tâm hồn. 
Ai chỉ tôi tìm lại. 
Ai hướng tôi tìm về? 

Hay chỉ mình tôi bước. 
Con đường nhỏ xa săm. 
Hay chỉ mình tôi thấy. 
Tâm hồn lạc mất tôi? 

Nửa Tâm hồn cho ai? 
Nửa Tâm hồn cho em? 
Hay để lại cho tôi? 
Lát gạch Hồng lối nhỏ. 
Cho em bước vào đời. 

---- Thiện Phi Hoa Nắng ---- 

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đường về cõi Phật.

 ......Hôm nay thơ lại về rồi. 
Trong thơ ta thấy Tâm hồn thảnh thơi. 
Sáng như gương Tâm hồn của Phật. 
......Dõi theo ta, từng lối ta qua.
 
Đường về cõi Phật bao La. 
Cần Tâm Trong sáng Đạt Ma dẫn về. 
Đường về cõi Phật ngàn Hoa. 
Cần Tâm thanh tịnh, Phật xa thành gần. 
Đường về cõi Phật từ Tâm.  
Hương nào cho ngát, Hương Tâm cho đời. 

Đường về cõi Phật thảnh thơi. 
Buông tay, hỉ xả, Phật nơi ấy rồi. 
Đường về cõi Phật Thêm gần. 
Tu thân, tích Đức muôn phần An khang. 
Đường vê cõi Phật thênh thang. 
Ai ai muốn đến, Phật Giang tay mừng
Đường về cõi Phật dọc ngang. 
Tâm ai muốn đến, dọc ngang đều thành. 
Đường về cõi Phật chân thành. 
Thành Tâm hối cãi, duyên lành đến ngay. 


---Thiện Phi - Pháp Danh: Thiện Toàn --- 

Funny