Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Nửa Tâm hồn.

Nửa Tâm hồn còn lại. 
Tôi để gió cuốn đi. 
Tôi để Nắng chan Hoà. 
Cho cuộc đời tươi mới. 

Chỉ còn nửa Tâm hồn. 
Cho em nhỏ thơ ngây. 
Cho cô bé má Hồng. 
Cho cụ già tóc trắng. 

Chỉ có nửa Tâm hồn. 
Đi đêm còn dò dẫm. 
Đi ngày phải Trầm ngâm. 
Đường nào hỏi đường nào?

Mất một nửa Tâm hồn. 
Phải chăng do số phận.
Phải chăng kiếp luân hồi. 
Phải chăng đời vay trả?

Tìm lại nửa Tâm hồn. 
Tìm lại nửa Tâm hồn. 
Ai chỉ tôi tìm lại. 
Ai hướng tôi tìm về? 

Hay chỉ mình tôi bước. 
Con đường nhỏ xa săm. 
Hay chỉ mình tôi thấy. 
Tâm hồn lạc mất tôi? 

Nửa Tâm hồn cho ai? 
Nửa Tâm hồn cho em? 
Hay để lại cho tôi? 
Lát gạch Hồng lối nhỏ. 
Cho em bước vào đời. 

---- Thiện Phi Hoa Nắng ---- 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Funny