Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đường về cõi Phật.

 ......Hôm nay thơ lại về rồi. 
Trong thơ ta thấy Tâm hồn thảnh thơi. 
Sáng như gương Tâm hồn của Phật. 
......Dõi theo ta, từng lối ta qua.
 
Đường về cõi Phật bao La. 
Cần Tâm Trong sáng Đạt Ma dẫn về. 
Đường về cõi Phật ngàn Hoa. 
Cần Tâm thanh tịnh, Phật xa thành gần. 
Đường về cõi Phật từ Tâm.  
Hương nào cho ngát, Hương Tâm cho đời. 

Đường về cõi Phật thảnh thơi. 
Buông tay, hỉ xả, Phật nơi ấy rồi. 
Đường về cõi Phật Thêm gần. 
Tu thân, tích Đức muôn phần An khang. 
Đường vê cõi Phật thênh thang. 
Ai ai muốn đến, Phật Giang tay mừng
Đường về cõi Phật dọc ngang. 
Tâm ai muốn đến, dọc ngang đều thành. 
Đường về cõi Phật chân thành. 
Thành Tâm hối cãi, duyên lành đến ngay. 


---Thiện Phi - Pháp Danh: Thiện Toàn --- 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Funny